Nauka

Cilj nauke je da decu upoznamo sa svetom koji ih okružuje. Decu odlikuje radoznalost i znatiželja koja ih pokreće da stalno zapitkuju i otkrivaju uzročno-posledične pojave. Kroz eksperimente prilagođene dečijem uzrastu, pokušaćemo da donekle zadovoljimo tu znatiželju. Naučne radionice obuhvataju i časove u prirodi, izlete, posete planetarijumu i sl.

Uzrast od: 2-7
Sadržaj: ekologija, botanika, biologija, matematika, eksperimenti
Podstiče: koncentraciju, analitičnost i umeće rešavanja problema