Muzičko

Muzika u ranom detinjstvu ima brojne prednosti, pored radosti koje pruža utiče pozitivno i na telo i duh dece i razvoj umnih sposobnosti. Dete koje je izloženo muzici od ranog detinjstva verovatnije ostaje ljubitelj muzike celoga života. Deci pružamo uvid u raznovrsne muzičke pravce, od starogradske, preko klasične do moderne muzike. Pored pevanja, sviranja i slušanja pod muzikom smo sabrali i ples.

Uzrast od: 2-7
Sadržaj: slušanje muzike, sviranje, pevanje, ples
Podstiče: sluh, ritam, maštu, koncentraciju, motoriku